Nový Opel Corsa za 384.990,- Kč vč. DPH. Ihned k odběru! Objednávejte online - dovoz zdarma po celé ČR a k tomu obdržíte ještě dárek. Skladové vozy Opel Corsa

Společnost Volvo Cars bude mít díky bioplynu první čínskou klimaticky neutrální továrnu

Náš výrobní závod v čínském Tchaj-čou přechází na bioplyn, díky čemuž se stává naší první klimaticky neutrální továrnou v Číně. Využívání bioplynu namísto zemního plynu povede ke snížení emisí uhlíku této továrny až o 7 000 tun ročně.


Přestože se jedná v rámci všech námi vyprodukovaných emisí v rozsahu 1–3, kterých je 43 milionů tun, o malý podíl, zajištění klimatické neutrality v Tchaj-čou představuje důležitý krok k dosažení našeho cíle mít do roku 2025 po celém světě výhradně klimaticky neutrální provozy a snížit emise napříč všemi našimi globálními aktivitami. Tato ambice představuje součást našeho širšího cíle dosáhnout do roku 2040 celkově nulových emisí skleníkových plynů.

Společnost Volvo Cars bude mít díky bioplynu první čínskou klimaticky neutrální továrnu
Společnost Volvo Cars bude mít díky bioplynu první čínskou klimaticky neutrální továrnu

Výrobní závod v Tchaj-čou využívá stejně jako všechny naše další továrny po celém světě klimaticky neutrální elektřinu a díky tomuto novému opatření se nyní může pochlubit také klimaticky neutrálním vytápěním. Po továrně Torslanda ve švédském Göteborgu se jedná o náš druhý závod na výrobu automobilů, který získal status klimatické neutrality.

„Za předpokladu, že máme k dispozici životaschopné klimaticky neutrální energetické zdroje, jednáme rychle,“ říká Javier Varela, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele ve společnosti Volvo Cars. „Přechod na bioplyn v naší továrně v Tchaj-čou jasně ukazuje, že každý z našich výrobních závodů po celém světě využívá svůj vlastní energetický mix na základě zdrojů dostupných v dané lokalitě.“

Energetické dodávky do naší továrny v Tchaj-čou zahrnují elektřinu a vytápění. Přibližně 40 % potřebné elektřiny se vyrábí prostřednictvím solárních panelů instalovaných přímo v továrním komplexu, přičemž se uvedený podíl bude v budoucích letech zvyšovat. Zbývajících 60 % odebíraných z rozvodné sítě rovněž pochází z klimaticky neutrálních solárních zdrojů. Potřeby vztahující se k vytápění jsou díky novému kroku pokryty s využitím klimaticky neutrálního bioplynu. 


Společnost Volvo Cars v nedávné době rozšířila svou strategii udržitelnosti o nové ambiciózní cíle, které chce naplnit v příštím roce. Náš nový cíl dosáhnout do roku 2040 celkově nulových emisí skleníkových plynů staví na naší předchozí ambici stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností. Jedná se o cíl, který vypovídá o našem záměru snížit především reálné emise, načež se pustíme do kompenzace uhlíku u nevyhnutelných emisí. Ke stejnému postupu vyzýváme také naše dodavatele.

Společnost Volvo Cars bude mít díky bioplynu první čínskou klimaticky neutrální továrnu
Společnost Volvo Cars bude mít díky bioplynu první čínskou klimaticky neutrální továrnu

Od zveřejnění první strategie udržitelnosti naší společnosti v roce 2019 jsme dosáhli s ohledem na naplňování našich cílů v oblasti klimatu dobrého pokroku. Kromě snižování emisí uhlíku v rámci všech našich operací prostřednictvím využívání klimaticky neutrální energie ze 74 % se nám daří postupovat také k dosažení našich celkových cílů s ohledem na emise CO2.

Poznámky 
Klimatické cíle společnosti Volvo Cars pokrývají všechny emise uvedené v GHC protokolu společnosti Volvo Cars o emisích skleníkových plynů vyjma podkategorie „Výroba a distribuce paliv a elektřiny“ spadající do kategorie „Využívání zakoupených produktů“. 

Skladové vozy Volvo