Financování

Účelový úvěr na auto

Pro účelový úvěr na auto je charakteristické, že vozidlo se stává majetkem kupujícího v okamžiku nákupu a není potřeba volných peněžních prostředků.

Účelový úvěr je určen fyzickým osobám nepodnikajícím, fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám.

Výhody účelového úvěru na auto pro firmy

  • u účelového úvěru jste vlastníkem vozu v okamžiku podepsání úvěrové smlouvy
  • možnost financování i v případě, kdy je předmět pořizován s podporou dotačních programů, které je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu
  • možnost předčasného splacení
  • nepodléhá DPH z finančních služeb
  • možnost financování až 100 % pořizovací ceny (dle bonity klienta)
  • příspěvkové a neziskové organizace mohou uplatnit splátky jako nákladovou položku
  • jednorázový odpočet DPH z kupní ceny na počátku splácení u vozidla

Finanční leasing na auto

Finanční leasing je určen fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám,jedná se o formu dlouhodobého pronájmu nových i ojetých vozidel. Předmět leasingu po ukončení leasingové smlouvy přechází do majetku nájemce za předem dohodnutou prodejní cenu, tzv. odkupní cenu.

Výhody finančního leasingu pro firmy

  • variabilní doba splácení – možnost rozložení leasingových splátek do delšího časového období až na 72 měsíců
  • pořízení vozidla bez okamžitého výdaje hotovosti, možnost nízké nebo nulové platby předem
  • výhodné akční leasingové nabídky spojené např. se slevou na vozidlo, nulové navýšení, zvýšená odkupní cena apod.

Operativní leasing

Operativní leasing je učen pro fyzické i právnické osoby. Jen za zlomek pořizovací ceny můžete jezdit s novým vozidlem. Auto nekupujete, ale užíváte.Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení investice. Součástí pronájmu může být i doprovodný servis předmětu nájmu v dohodnutém rozsahu. Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu. Je obvykle kratší než doba životnosti a odepisování předmětu nájmu podle platných daňových předpisů. Po skončení doby splácení zůstává předmět nájmu v majetku leasingové společnosti (pokud nedojde k jiné dohodě). Operativní full service leasing firemního vozového parku je doplněn komplexním zajištěním všech služeb potřebných pro provoz vozidel.

Výhody operativního leasingu

Vy užíváte vůz a veškeré starosti o něj zůstanou na finacovateli: operativní leasing bez služeb vhodný zejména pro soukromé osoby, garantovanou výší zůstatkové hodnoty se sníží pravidelný měsíční výdaj za užívání předmětu, zároveň s koncem smluvního období se vrácením vozidla zbavujete starosti o použité vozidlo a otevírá se tak cesta k novému modelu. Operativní leasing se službami zahrnuje možnost volby různého rozsahu služeb (registrační náklady, silniční daň, poplatek za rádio, údržba a pravidelný servis, pojištění a další volitelné služby) v rámci programu full service leasingu.

Operativní leasing je vhodný především pro financování nových předmětů.

Optimální variantu financování vám na požádání zpracují prodejci při návštěvě našeho dealerství.

Call centrum

255 717 255 DALŠÍ KONTAKTY

Srba Servis Jíloviště

Příjezdní 188 252 02 Jíloviště

255 717 011

Srba Servis Modřany

Lhotecká 2099/2c 143 00 Praha 4 - Modřany

255 717 211


Text kter pete je pro mne moc dlouh, zkuste ho zkrtit