Nový Opel Corsa za 384.990,- Kč vč. DPH. Ihned k odběru! Objednávejte online - dovoz zdarma po celé ČR a k tomu obdržíte ještě dárek. Skladové vozy Opel Corsa

Plně elektrické malé SUV Volvo EX30 vyniká dosud nejnižší uhlíkovou stopou ze všech vozů Volvo

V novém modelu Volvo EX30 je destilováno to nejlepší, co automobilka Volvo Cars nabízí: toto malé plně elektrické SUV stvořené pro moderní dobu bylo navrženo s cílem nabídnout mimořádnou bezpečnost a vůbec nejnižší emise CO2 ze všech dosavadních vozů Volvo.

Protože jsme se zaměřili na emise vznikající během celého procesu výroby i životního cyklu vozu Volvo EX30, podařilo se nám snížit celkovou uhlíkovou stopu po překonání nájezdu 200 000 km pod 30 tun.* To ve srovnání s našimi plně elektrickými modely Volvo C40 a XC40 představuje snížení uhlíkové stopy o 25 %, což je skvělý krok na naší cestě k cíli pro rok 2025, kdy chceme ve srovnání s rokem 2018 dosáhnout snížení emisí CO2 na jeden vůz o 40 %.

Plně elektrické Volvo EX30 během svého provozu neprodukuje žádné emise ve výfukových plynech, což není jediný aspekt, který přispívá ke snížení uhlíkové stopy. Dopad takovýchto vozů na kvalitu vzduchu může být velmi významný: například nový výzkum Univerzity Jižní Karolíny* prokázal, že

i malé navýšení počtu elektrických vozů na úkor těch se spalovacími motory může mít v dané oblasti přímý pozitivní vliv na snížení počtu lidí, kteří navštěvují pohotovost z důvodu astmatických záchvatů.

Nicméně pro snížení celkové uhlíkové stopy vozidla nestačí jen elektrifikace. Nezáleží pouze na vlastním provozu vozidla, ale také na tom, jakým způsobem se navrhuje, vyvíjí, vyrábí a přepravuje, přičemž všechny tyto kroky představují příležitosti k dalšímu snižování emisí skleníkových plynů.

 „Naše nové Volvo EX30 představuje velký krok správným směrem k naplnění našich ambicí v oblasti udržitelnosti,“ uvedl Anders Kärrberg, náš globální ředitel pro udržitelnost. „Do roku 2025 je naším cílem snížení celkových emisí CO2 na vůz ve srovnání s rokem 2018 o 40 %, čehož chceme dosáhnout 50% snížením celkových emisí ve výfukových plynech a 25% snížením emisí v rámci všech našich operací, získávání nerostných surovin a dodavatelského řetězce – to vše nám pomůže dosáhnout našeho cíle stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností.“

Všude kolem jsou recyklované materiály

Jak se nám tedy podařilo snížit uhlíkovou stopu vozu Volvo EX30 na 75 % hodnoty našich současných elektrických modelů? V první řadě jde o to, že při výrobě malého vozu je nutné vyrobit menší množství materiálu. Vzhledem k faktu, že hliník a ocel představují dva hlavní zdroje emisí CO2 vznikajících při výrobě, v tomto směru můžeme my i vy v roli našich zákazníků způsobit velký rozdíl.

Mimo to, že při stavbě našeho nového malého SUV používáme méně oceli a hliníku, spousta námi využívaných materiálů je navíc recyklovaná. Přibližně čtvrtina veškerého hliníku použitého při stavbě vozu je tvořena recyklovaným materiálem a současně přibližně 17 % oceli využité ve voze Volvo EX30 pochází z recyklace, čímž se dále snižuje škodlivý dopad výroby těchto materiálů na životní prostředí.

Tento přístup se promítá i dovnitř, protože nejudržitelnější komponent je ten, který neexistuje.

S využitím optimalizace jako hlavního principu při tvorbě udržitelného designu se našim designérům podařilo spojit více funkcí v interiéru modelu Volvo EX30 do jednoho komponentu. Díky tomu bylo možné snížit počet součástek v kabině vozu, aniž by došlo ke kompromisům na funkčnosti.

Dalším aspektem přispívajícím k udržitelnějšímu způsobu vytváření nových vozů je materiál, ze kterého jsou tyto vozy vyrobeny. Přibližně 17 % všech plastů ve voze, od komponentů v interiéru až po nárazníky, pochází z recyklace, což je zatím nejvyšší procentuální podíl ze všech vozů Volvo.

Další krok k dosažení klimatické neutrality

Dalšími klíčovými oblastmi s potenciálem snižování emisí jsou výroba a dodavatelský řetězec, kde lze například využít jako zdroj energie čistou elektřinu. Volvo EX30 bylo vyrobeno v továrně, která je napájena klimaticky neutrální energií zahrnující 100% klimaticky neutrální elektřinu.

Co se týče našeho dodavatelského řetězce, v rámci tohoto vozu spolupracujeme s našimi dodavateli první úrovně, z nichž se 95 % zavázalo, že budou ve své výrobě do roku 2025 využívat 100% obnovitelné energie, přičemž mnoho z nich tohoto cíle již dosáhlo. To odráží naši ambici neomezovat se „jen“ na snižování emisí v rámci našich vlastních operací, ale zaměřit se také na povzbuzování našich partnerů napříč naším širokým dodavatelským řetězcem, aby jednali stejným způsobem.

Výrobní proces vozu Volvo EX30 byl zefektivněn hned v několika směrech. To například znamená, že dochází během výroby k dosud nejvyšší míře využití materiálů v lisovaných dílech karoserie.

Protože se i nadále soustředíme na řešení problémů týkajících se dohledatelnosti původu materiálů, a to zejména při výrobě soustav akumulátorů pro Volvo EX30, využíváme zavedenou technologii blockchain, která nám pomáhá sledovat cestu kritických surovin, mezi něž patří lithium, mangan, kobalt, grafit a nikl.

Chytřejší a udržitelnější materiály

V kabině vozu používáme širokou skálu recyklovaných a obnovitelných materiálů, z nichž jsou vyrobena sedadla, palubní deska nebo dekorativní obložení dveří. Do této skupiny patří materiály, jako jsou džínovina, len a směs s podílem vlny, která obsahuje přibližně 70 % recyklovaného polyesteru. Skvělým příkladem našeho využití materiálů chytřejšími a udržitelnějšími způsoby je dekorativní obložení Denim.

K vytvoření dekorativního obložení interiéru Denim využíváme vlákna, která by se jinak stala odpadním produktem procesu recyklace džínoviny. Po dokončení procesu recyklace džínoviny se ořezaná vlákna zkroutí do příze a dlouhá vlákna se spojí. Krátká vlákna nicméně obvykle odpadnou a jsou na vyhození. A právě tato vlákna jsme se rozhodli zachránit tím, že je využijeme v našem interiéru Denim.

Zmenšování bez kompromisů

Na základě všech uvedených postupů vznikne vůz, který se může pochlubit emisemi CO2 tzv. od kolébky až k bráně v odhadovaném množství 18 tun. Vyjádření od kolébky až k bráně vyjadřuje množství emisí CO2 vzniklých od těžby surových materiálů až po dodání vozu k autorizovanému partnerovi pro prodej, tedy do chvíle, než je zahájen provoz vozu.

Volvo EX30 je navíc navrženo tak, aby ho bylo na konci jeho životního cyklu z 95 % možné znovu využít, a to v podobě recyklace materiálů a získání energie z toho, co nelze opětovně využít.

Stručně řečeno vám, našim zákazníkům, může naše Volvo EX30 nabídnout více prostoru pro zmenšení a snížení vašich osobních emisí CO2, aniž byste museli přistupovat na kompromisy

v oblasti bezpečnosti, jízdního komfortu nebo pohodlí. To je dobrá zpráva pro vás řidiče i pro životní prostředí, které díky tomu bude poškozováno v menší míře.

Nové Volvo EX30 bude představeno 7. června a ještě ten den bude v České republice možné zadávat objednávky.

Poznámky

  • Při výpočtu uhlíkové stopy po ujetí 200 000 km v hodnotě držící se pod 30 tunami bylo počítáno s tím, že bude pro nabíjení vozu využit energetický mix EU27.
  • Prohlášení, že se jedná o model Volvo s vůbec nejnižší uhlíkovou stopou, se vztahuje ke globálně dostupným produktům po ujetí 200 000 km.
  • Další informace o kalifornské studii zabývající se vlivem elektrických vozů na kvalitu ovzduší naleznete na stránce https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723003765.
  • Jedná se o dojezd vypočítaný na základě realistické metodiky WLTP v rámci testování nových vozů za kontrolovaných podmínek. Reálný dojezd se nicméně může lišit. Uvedené hodnoty jsou předběžné.
  • Specifikace konkrétních vozidel a přesné nabídky pro zákazníky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Bližší informace najdete na webových stránkách volvocars.com.
  • Hodnota uhlíkové stopy od kolébky až po bránu je odhadem. Dokument s prověřenou analýzou životního cyklu vozu bude zveřejněn v době slavnostního představení vozu.

Skladové vozy Volvo