Jeep Avenger za 549.900,- Kč vč. DPH. Ihned k odběru! Objednávejte online - dovoz zdarma po celé ČR a k tomu obdržíte ještě dárek. Skladové vozy Jeep Avenger

Společnost Volvo Cars je první automobilkou, která se připojila k iniciativě SteelZero podporující ambice v oblasti výroby nefosilní oceli

Společnost Volvo Cars zdůrazňuje svou pozici lídra v ochraně životního prostředí a klimatu a stává se první automobilkou hlásící se k iniciativě SteelZero, jejímž cílem je zvýšit poptávku po nefosilní oceli a urychlit v rámci globálního ocelářského průmyslu přechod k uhlíkové neutralitě.

Svým přihlášením k iniciativě SteelZero se společnost Volvo Cars zavazuje začít do roku 2030 dodržovat přísné požadavky na množství emisí CO2 vyprodukovaných při výrobě odebírané oceli (viz redakční poznámky). Do roku 2050 by pak měla mít veškerá odebíraná ocel nulovou uhlíkovou stopu, což je plně v souladu s ambicí švédské automobilky stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností.

Výroba oceli představuje pro automobilový průmysl jeden z hlavních zdrojů emisí CO2, přičemž měla v roce 2021 na svědomí v průměru 33 % emisí vyprodukovaných při výrobě každého z nových vozů Volvo. V globálním měřítku je výroba oceli zodpovědná za přibližně 7 % veškerých emisí skleníkových plynů.

„Udržitelný přístup k výrobě oceli je nejen dobrou zprávou pro životní prostředí, ale znamená také dobré obchodní rozhodnutí, protože nám pomůže předcházet budoucím rizikům spojeným s přísnými požadavky nových klimatických předpisů,“ uvedla Kerstin Enochsson, ředitelka pro zásobování ve společnosti Volvo Cars. „Máme radost, že jsme se mohli k iniciativě SteelZero připojit a podpořit její ambice k transformaci ocelářského průmyslu. Tím, že jasně demonstrujeme naše rozhodnutí poptávat ocel s nízkou nebo nulovou uhlíkovou stopou ze zodpovědných zdrojů, chceme pomoci zvýšit v tomto směru nabídku pro náš sektor.“

Jenny Carson, ředitelka pro záležitosti průmyslu v organizaci Climate Group, uvedla: „Připojení společnosti Volvo Cars k iniciativě SteelZero představuje důležitý krok ke změně signálu v rámci globální poptávky po oceli s nízkou nebo nulovou uhlíkovou stopou a také klíčový okamžik pro automobilový průmysl. Toto průmyslové odvětví totiž hraje v přechodu na ocel s nulovými emisemi uhlíku zásadní roli. Uvedený krok podporuje vytvoření mezinárodního trhu s dekarbonizovanou ocelí, který na oplátku umožní automobilovému sektoru splnit jeho vlastní cíle v oblasti dosahování nulových hodnot a dodá mu produkt, který bude skutečně v plném souladu s programem na ochranu klimatu.“

Iniciativa SteelZero byla vytvořena organizací Climate Group ve spolupráci s neziskovou organizací ResponsibleSteel, která nastavuje standard v širokém průmyslu a provozuje certifikační program, do něhož se zapojuje také automobilka Volvo Cars. Prostřednictvím organizace ResponsibleSteel získá společnost Volvo Cars přístup k spolehlivým, třetími stranami ověřeným a audity prověřeným informacím o svém dodavatelském řetězci oceli a k relevantním informacím o udržitelnosti, což jí pomůže zajistit si pro své potřeby ocel pocházející ze zodpovědných zdrojů.

Kromě snižování emisí CO2 se organizace zaměřuje také na další důležité otázky v rámci dodavatelského řetězce oceli, mezi které patří pracovní podmínky a lidská práva, zapojení do místních komunit, využívání vodních zdrojů a dopad výroby na biodiverzitu.

Podepsání iniciativy SteelZero je zatím nejnovější akcí ze strany automobilky Volvo Cars, jejímž cílem je řešit problematiku jednoho z nejintenzivnějších zdrojů emisí CO2 v rámci automobilového průmyslu. V loňském roce automobilka informovala veřejnost o své spolupráci se švédským výrobcem oceli SSAB na výzkumu možností vývoje vysoce kvalitní oceli pro automobilový průmysl bez použití fosilních paliv prostřednictvím iniciativy HYBRIT společnosti SSAB. Společnost Volvo Cars se tak stala prvním výrobcem automobilů spolupracujícím se společností SSAB v rámci iniciativy HYBRIT, což je ambiciózní a pokročilý projekt zaměřující se na výrobu nefosilní oceli.

 

Smyslem projektu HYBRIT je nahradit obvyklé koksárenské uhlí, které je při tradičních postupech nutné k výrobě oceli, elektřinou z nefosilních zdrojů a vodíkem. Očekávaným výsledkem by měla být celosvětově první technologie na výrobu oceli bez použití fosilních zdrojů, při níž není zanechávána téměř žádná uhlíková stopa.

Ambicí automobilky Volvo Cars je stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností, což je součást jejího komplexního klimatického akčního plánu, jenž je jedním z nejambicióznějších v rámci automobilového průmyslu. Cílem pro rok 2030 je vyrábět výhradně čistě elektrická vozidla, což plně koresponduje s plánem uvést v následujících letech na trh zcela novou rodinu čistě elektrických vozů.

Součástí elektrifikačního plánu je mimo jiné snížit do roku 2025 uhlíkovou stopu na průměrný životní cyklus jednoho vozu oproti roku 2018 o 40 %, což zahrnuje také 25% snížení emisí vyprodukovaných v rámci dodavatelského řetězce, taktéž do roku 2025.

Pokud jde o vlastní provoz, společnost usiluje o dosažení klimaticky neutrální výroby do roku 2025. Již nyní využívají všechny evropské továrny automobilky Volvo Cars 100% čistou elektrickou energii a závod Torslanda je navíc již nyní zcela klimaticky neutrální. Pokud jde o ostatní části světa, čínské továrny v Čcheng-tu a Ta-čchingu též využívají klimaticky neutrální elektřinu.

V loňském roce společnost Volvo Cars zavedla interní cenu uhlíku, kterou stanovila na 1 000 švédských korun za každou tunu emisí CO2 vyprodukovanou v rámci celého jejího podnikání, čímž se stala prvním výrobcem automobilů, který přijal takovýto mechanismus napříč všemi svými operacemi. Smyslem je zaměřit se na budoucnost organizace a předběhnout regulační křivku, protože se očekává, že v následujících letech zavedou světové vlády zpoplatnění emisí uhlíku, s čímž automobilka naprosto souhlasí.

V rámci tohoto schématu prochází každý automobilový projekt „kontrolou smysluplné udržitelnosti“, přičemž budou stanoveny náklady na emise CO2 za každou předpokládanou tunu emisí uhlíku za celou dobu životnosti vozu. Cílem tohoto opatření je zajistit, aby byl každý automobilový model v rámci přísného stanovování ceny uhlíku ziskový, což bude zásadní při rozhodování v rámci projektu a zajišťování vhodných zdrojů.

Skladové vozy Volvo