Jeep Avenger za 549.900,- Kč vč. DPH. Ihned k odběru! Objednávejte online - dovoz zdarma po celé ČR a k tomu obdržíte ještě dárek. Skladové vozy Jeep Avenger

Když nebudete ve své nejlepší kondici, váš vůz to pochopí a zasáhne v okamžiku, kdy budete potřebovat jeho pomoc

Všichni bychom si o sobě rádi mysleli, že jsme dobrými řidiči, ale současně si uvědomujeme, že i ti nejlepší z nás dělají chyby. Lidé mohou být rozrušení, vystresovaní, unavení nebo na ně mohou působit jiné věci, které mají negativní vliv na řízení. A když lidé nejsou ve své nejlepší kondici, potřebují pomocnou ruku.

Abychom dosáhli naší vize budoucnosti s nulovým počtem vážných dopravních nehod, museli jsme se zaměřit na všechny důvody, proč k nim dochází. Tradičně jsme se soustředili na to, aby naše auta dokázala co nejlépe porozumět dění ve svém okolí a tím přispět k ochraně lidí cestujících uvnitř.

Ale abychom mohli při svém úsilí o ochranu lidí prolomit další pomyslnou hranici, musíme jít ještě dál – potřebujeme vylepšit schopnost vozu porozumět stavu řidiče.

Proto pro náš nový model EX90, který bude odhalen 9. listopadu 2022, představujeme jako součást standardní výbavy systém pro porozumění chování řidiče. Systém, jenž v reálném čase sleduje interiér vozu, vychází z naší přímočaré koncepce: pokud dokáže vůz Volvo poznat, že se jeho řidič nenachází v optimálním stavu pro řízení, může s jistotou podniknout kroky, které předejdou dopravní nehodě.

 

Pro spuštění videa klikněte zde

 

Náš systém pro porozumění chování řidiče

Systém, který zažije svůj debut s modelem EX90, bude doplňovat naši nejmodernější sadu externích senzorů.

„Z našich výzkumů vyplývá, že na základě jednoduchého sledování, zda řidič hledí na silnici a jak často a na jak dlouho zavírá oči, můžeme říci o jeho aktuálním stavu docela dost,“ uvedla Emma Tivesten, senior technická expertka v centru bezpečnosti automobilky Volvo Cars.

„Díky výpočtům, jejichž algoritmy vycházejí z výsledků našeho výzkumu, umožňuje monitorovací systém našim vozům rozpoznat, že je pozornost řidiče něčím narušena, například z důvodu ospalosti, rozrušení, nebo dokonce požití omamných látek, a na základě toho řidiči nabídnout tu nejlepší pomoc, která odpovídá dané situaci.“

Prostřednictvím svých dvou kamer, které dokážou zachytit rané signály naznačující, že řidič není v nejlepší kondici, sleduje systém vzorec pohybu očí. Prostřednictvím změření doby, po kterou řidič sleduje silnici před sebou, a při zohlednění přirozených odchylek dokáže systém pochopit, že se oči řidiče, a možná i jeho mysl, zaměřují na něco, co nesouvisí s řízením.

Věnuje řidič pozornost silnici před sebou jen velmi málo? To může být známkou vizuálního rozptylování, třeba při koukání na telefon. Nebo naopak příliš mnoho? To může být známkou kognitivního rozptýlení, což znamená, že je řidič zaměstnán svými myšlenkami natolik, že vlastně nevěnuje pozornost tomu, kam se dívá.

Při monitorování stavu řidiče hraje svou roli také kapacitní volant. Volant dokáže zaznamenat, že z něj řidič uvolnil ruce, čímž sleduje stabilitu podnětů řízení.

S využitím našich patentovaných technologií pro sledování vzorců pohybu očí v reálném čase a také prostřednictvím sledování manipulace s volantem dokáže vůz zasáhnout tak, aby v případě potřeby řidiči adekvátně pomohl. Jeho pomoc začíná jednoduchou akustickou výstrahou, jejíž intenzita roste s tím, jak se zvyšuje závažnost situace. Pokud řidič nereaguje na jasné a čím dál intenzivnější varování, vůz může dokonce bezpečně zastavit na kraji vozovky, na což upozorní ostatní účastníky silničního provozu zapnutím výstražných světel.

Skladové vozy Volvo