Nový Opel Corsa za 384.990,- Kč vč. DPH. Ihned k odběru! Objednávejte online - dovoz zdarma po celé ČR a k tomu obdržíte ještě dárek. Skladové vozy Opel Corsa

Informace pro zákazníky o změněném způsobu registrace nových vozidel od 1.3.2023

Informace pro zákazníky
o změněném způsobu registrace nových vozidel od 1.3.2023
V návaznosti na změnu zákona 56/2001 Sb., v posledním znění z 1.12.2022, dochází ke změně
způsobu registrace nových vozidel.
Od 1.3. 2023 dojde k ukončení vydávání Osvědčení o registraci – část II (velký technický průkaz)
výrobci nebo jejich akreditovanými zástupci v ČR. Prodejce vozidel již následně nebude tento
doklad předávat zákazníkům jako součást dokumentace k novému vozu.
Namísto toho budou od 1.3.2023 vystavovat Osvědčení o registraci – část II pouze obecní
úřady obcí s rozšířenou působností při registraci nového vozidla.
Osvědčení o registraci vozidla – část II vystaví registrační úřad na základě technických dat
k vozidlu, která digitálně ukládá výrobce/ autorizovaný zástupce do databáze Ministerstva
dopravy a registrační úřady mají k těmto datům přístup.
Při registraci nového vozidla bude muset zákazník nově předložit originál CoC listu (Certificate
of Conformity), dodávaný s vozem, případně se na požádání prokázat nákupní fakturou.
V případě potřeby dalších informací kontaktuje svého prodejce.