Jeep Avenger za 549.900,- Kč vč. DPH. Ihned k odběru! Objednávejte online - dovoz zdarma po celé ČR a k tomu obdržíte ještě dárek. Skladové vozy Jeep Avenger

Automobilka Volvo Cars zdvojnásobuje jeden ze svých cílů ve prospěch klimatu

Automobilka Volvo Cars zdvojnásobuje jeden ze svých cílů ve prospěch klimatu: rozhodla se do roku 2030 snížit emise CO2 na jeden vůz o 75 %, přičemž má v plánu využívat hliník a ocel, jejichž emise jsou téměř nulové.

V době, kdy se lídři z celého světa připravují na klimatický summit COP28 v Dubaji, je důležitější než kdykoli dříve, aby se obchodní společnosti ve svém podnikání snažily udělat více pro klima. My proto dnes oznamujeme, že zdvojnásobujeme cíl našeho akčního plánu, který je již nyní jedním z nejambicióznějších v rámci automobilového průmyslu: konkrétně je naší ambicí ve srovnání s rokem 2018 snížit do roku 2030 emise CO2 na jeden vůz o 75 %.

Jedná se o cíl doplňující naše současné ambice stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností a ve srovnání s rokem 2018 snížit emise CO2 na jeden vůz do roku 2025 o 40 %. V průběhu prvních devíti měsíců roku 2023 došlo ke snížení celkových emisí CO2 na jeden vůz oproti roku 2018 o 19 %.

Pokud chceme úspěšně dosáhnout našeho nového cíle snížit do roku 2030 emise na jeden vůz o 75 %, je nutné, abychom důsledně pokračovali v naplňování naší stávající ambice začít do roku 2030 prodávat výhradně plně elektrická vozidla, čímž dojde u naší modelové řady k eliminování emisí z výfukových plynů.

Abychom podpořili dosažení těchto ambicí, oznamujeme dnes, že se naše společnost stala členem koalice prvních hybatelů First Movers Coalition (FMC), která byla založena pod záštitou Světového ekonomického fóra, a že svou kupní sílu vložíme do nových čistých technologií, které podpoří přechod směrem k využívání téměř bezemisního hliníku.

Podobné kroky podnikáme díky naší spolupráci se švédským výrobcem oceli SSAB také na poli ocelářského průmyslu. Například jsme prvním výrobcem automobilů, který se spojil se společností SSAB za účelem prozkoumání možností výroby a využívání téměř bezemisní vysoce kvalitní oceli pro automobilový průmysl. V současné době si společnost Volvo Cars zajistila přístup k téměř bezemisním primárním a recyklovaným ocelovým plátům vyráběným společností SSAB, které chceme využít v rámci jednoho z našich automobilových programů pro rok 2026.

„Klimatický summit COP28 se stane historickým okamžikem odpovědného jednání s ohledem na klimatickou změnu,“ uvedl Javier Varela, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele ve společnosti Volvo Cars. „Svět se velmi nutně potřebuje spojit a začít jednat, protože jen tak se můžeme vyhnout těm nejhorším dopadům klimatické změny. Jsme odhodláni sehrát svou roli a vyzýváme globální korporátní a politické vůdce, aby také začali jednat.“

Začátkem letošního roku společnost Volvo Cars odhalila své plně elektrické malé SUV Volvo EX30, navržené v zájmu dosažení co nejmenší uhlíkové stopy ze všech dosavadních vozů Volvo. EX30 představuje jeden z několika nových plně elektrických modelů Volvo, které jsme zatím uvedli nebo teprve uvedeme v následujících letech a které nám vydláždí naši cestu k dosažení statusu výrobce výhradně čistě elektrických vozů do roku 2030. V tomto ohledu ostatně děláme velké pokroky, protože se nám podařilo během prvních devíti měsíců roku 2023 dosáhnout toho, že plně elektrické vozy tvoří 16 % našeho celkového prodeje.

Mimoto velmi rychle opouštíme výrobu spalovacích motorů. Začátkem roku 2024 vyrobíme náš vůbec poslední naftový motor, přičemž jsme již zastavili investice do výzkumu a vývoje nových spalovacích motorů. Místo toho, abychom se soustředili na technologie minulosti, hledíme do budoucnosti.

Aby se nám podařilo splnit náš nejnovější cíl, bude nutné vypořádat se s emisemi CO2 vyprodukovanými v rámci našeho celého dodavatelského řetězce a vlastních provozů (včetně logistiky), které máme v plánu do roku 2030 snížit v porovnání s měřítkem, kterým je rok 2018 o 30 %.

V současné době pro to děláme opravdu hodně. Až 69 % všech našich vlastních provozů bylo v roce 2022 zásobováno klimaticky neutrální energií. A nedávno se nám dokonce podařilo ve všech našich výrobních závodech po celém světě začít využívat 100% klimaticky neutrální elektřinu.

Kromě toho se letos v létě naše společnost stala první globální automobilkou, která oznámila z 86 % přechod od fosilních paliv na biopaliva v rámci naší interkontinentální námořní přepravy. Tím dojde ke snížení emisí CO2 z námořní přepravy o 84 %, což výrazně podpoří naši ambici snížit provozní emise.

„Na předchozích klimatických summitech COP bylo naším cílem prosazovat kolektivní opatření a konference COP28 nebude v tomto směru tvořit žádnou výjimku,“ sdělil Jonas Otterheim, ředitel pro klimatickou akci ve společnosti Volvo Cars. „Společně s dalšími podobně smýšlejícími společnostmi se snažíme rozvíjet a rozšiřovat transformační technologie, jejichž smyslem je dekarbonizace některých zastaralých průmyslových procesů. Doufejme, že naším připojením ke koalici FMC a prostřednictvím našeho partnerství se společností SSAB prokážeme hmatatelný pokrok, čímž jasně předvedeme, že je tento zásadní posun nejen možný, ale že již probíhá.“

Před námi je ještě dlouhá cesta

Klimatický summit COP28 bude probíhat na podkladě zprávy OSN o globálním hodnocení klimatu, která byla vydána v září. V rámci střízlivého závěru se ve zprávě uvádí, že navzdory některým oblastem pokroku je svět stále ještě velmi vzdálený udržení globálního oteplování ve srovnání s předindustriální úrovní do 1,5 °C.

V této zprávě jsou dále uvedena některá doporučení pro konkrétní průmyslová odvětví včetně dopravního sektoru. Píše se zde, že má automobilový průmysl prostřednictvím postupného vyřazování spalovacích motorů a využívání elektrických vozidel největší potenciál zmírnit dopad působení svého odvětví. Tento závěr koresponduje s opatřeními společnosti Volvo Cars za účelem elektrifikace jejího vozového parku a odklonu od výroby vozů poháněných pomocí fosilních paliv.

Poznámky

  • Prohlášení, že se jedná o model Volvo s vůbec nejnižší uhlíkovou stopou, se vztahuje ke globálně dostupným produktům automobilky po ujetí 200 000 km.
  • Náš cíl snížit emise CO2 na jeden vůz pokrývá všechny emise uvedené v globálním protokolu společnosti Volvo Cars o skleníkových plynech (GHG) s výjimkou podkategorie „Výroba a distribuce paliva a elektřiny“ v rámci kategorie „Využívání prodaných produktů“.

Skladové vozy Volvo