Jeep Avenger za 549.900,- Kč vč. DPH. Ihned k odběru! Objednávejte online - dovoz zdarma po celé ČR a k tomu obdržíte ještě dárek. Skladové vozy Jeep Avenger

Zpracování osobních údajů Srba Servis

Zpracování osobních údajů Srba Servis

Správce

SRBA SERVIS s.r.o., Příjezdní 188, 252 02 Jíloviště, IČ: 62955128, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 40546.

Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní a smluvní údaje (např. jméno, adresa, číslo zákazníka a kontaktní údaje) ze všech smluv a objednávek (např. objednávka/kupní smlouva na vůz, smlouvy o zárukách, leasingové smlouvy, smlouvy o financování, servisní zakázky a prodejky) budou námi zpracovány z důvodu úspěšného dokončení všech kroků týkajících se smlouvy.

Zpracování údajů na základě čl. 6 (1) (b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu 10 let od posledního kontaktu správcem osobních údajů nebo jednou z níže uvedených společností.

Příjemci

Údaje budou zpracovávány a sdíleny pro níže uvedené účely a to následujícím příjemcům:

Údaje

Výše uvedené osobní údaje ve spojení se souvisejícími smluvními údaji, souvisejícími údaji o vozidle, technickými údaji pro náhradní díly a příslušenství nebo údaje o dílenských a servisních službách pro individualizovaný marketing a průzkum trhu (identifikační číslo vozidla, počet najetých kilometrů, servisní prohlídky a jejich detaily)

Účely

Péče o zákazníky: Např. pozvánky na akce, informace o technických aktualizacích souvisejících s mým vozem, upozornění na prohlídky / údržbu / servisní zásahy nebo asistenčních službách

Informování zákazníků: Kontaktování v oblasti nabídek nových a ojetých vozidel, finanční a leasingové nabídky, servisní nabídky prodejců, ukončení leasingové nebo finanční smlouvy, informace o úpravě zajištění kvality služeb Vašeho vozu, nabídky příslušenství

Reklamní účely: Individuální nebo adresné nabídky produktů a služeb

Výzkumy spokojenosti zákazníků: Kontakt po koupi / servisním zásahu, např. průzkum spokojenosti s vozem / servisním zásahem u prodejce

Řešení stížností zákazníků: předávání informací mezi příjemci (SRBA SERVIS s.r.o. a příjemcem dle značky) s cílem podpořit vyřizování stížnosti zákazníků

Protiúčty: v případě, že v souvislosti s nákupem vozu dojde z Vaší strany k prodeji ojetého vozidla do protihodnoty, jsou zpracovávány i tyto osobní údaje, včetně údajů o ojetém vozidle a kupní ceně. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem příjemce dle značky.

Příjemci

SRBA SERVIS s.r.o., IČ: 62955128, Příjezdní 188, 252 02 Jíloviště a také:

Pro vozy Alfa Romeo, Fiat, Jeep: F Automobil Import s.r.o., sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 406 13 275 a FCA Italy S.p.A., Via Nizza 250, 10126 Turin (Itálie)

Pro vozy Opel: O Automobil Import s.r.o., IČ: 07975503, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - Krč sdílí mé osobní údaje s příslušnými zpracovateli např. dodavateli IT služeb, dodavateli průzkumů a dodavateli marketingových služeb a Opel Automobile GmbH.

Pro vozy Volvo: Volvo Car Czech Republic s.r.o., IČ: 63981726, K Chotobuzi 333, 251 01 Čestlice nebo prostřednictvím smluvního partnera společnosti Medallia, Inc., se sídlem 6220 Stoneridge Mall Rd Floor 2, Pleasanton, CA 94588, USA, telefonicky kontaktovala za účelem zjištění zákaznické spokojenosti s poskytnutou službou u společnosti SRBA SERVIS s.r.o. Vaše osobní údaje budou dále zpřístupněny společnosti Volvo Car Corporation (právnímu subjektu zaregistrovanému ve Švédsku pod identifikačním číslem 556074-3089) a touto společností budou zpracovávány. Ve vztahu k našim obchodním partnerům mimo EHP budeme vaše osobní údaje předávat v souladu se Standardními smluvními ustanoveními přijatými Evropskou komisí. Informace o zpracování mých údajů jsou dostupné na odkazu: https://support.volvocars.com/privacy.

Construct A&D, a.s. (IČ:26233177) jen pro zákazníky, kteří zakoupí produkty této společnosti.

QUBE Bohemia, s.r.o. (IČ:02717417) pro nabídky nebo členství v programu ViP All Inclusive

Vaše práva

Máte právo na přístup, právo na opravu, právo na vymazání (právo na zapomenutí), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost dat, právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu v souladu s platnými právními předpisy.

Mějte prosím na paměti, že výše uvedená práva jsou omezena zákonem a musí být naplněna pouze za určitých podmínek.

Na vaši žádost lze aktualizovat vaše osobní údaje kdykoli (např. změna adresy).

Pokud chcete uplatnit vaše výše uvedená práva, kontaktujte správce osobních údajů např. e-mailem na adrese srba@srba.cz.

Chcete-li uplatnit své právo na stížnost (dle čl. 77 GDPR) kontaktujte  Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, 170 00, www.uoou.cz

Kontakty

SRBA SERVIS s.r.o., Příjezdní 188, 252 02 Jíloviště, Tel.: 255 717 011, e-mail: srba@srba.cz