Uvnitř nových vozů Volvo se vám bude lépe dýchat díky technologii zkvalitňování vzduchu

16 zář 2020

Společnost Volvo Cars představuje ve svých vozech prémiovou technologii zkvalitňování vzduchu, díky níž budou řidiči vozů Volvo dýchat čistý vzduch, a dokonce získají možnost nechat ovzduší v kabině vyčistit ještě před nasednutím do vozu.

Součástí nové technologie automobilky Volvo označované jako pokročilé čištění vzduchu s certifikovanou účinností dle WHO je i senzor PM 2.5 měřící množství jemných prachových částic o průměru do 2,5 mikrometru v kabině, což je funkce, kterou aktuálně nabízíme jako jedna z mála automobilek působících na trhu.

V Číně, kde jsou již dobře zavedeny služby informující o hodnotách částic PM 2.5 ve vzduchu, si mohou řidiči porovnat kvalitu ovzduší vně vozu s kvalitou vzduchu ve voze.

Protože se jedná o metodu indikující množství jemných částeček ve vzduchu, představují senzory PM 2.5 rozšířený způsob, jak určit kvalitu vzduchu. Ovzduší v městských oblastech je v celosvětovém měřítku prachovými částečkami často velmi znečištěno, přičemž hodnoty PM 2.5 překračují maximální hladiny doporučované Světovou zdravotnickou organizací (WHO), což jen zdůrazňuje potřebu minimalizace jejich množství.

Pokročilý systém čištění vzduchu, který je od letošního jara dostupný pro všechny modely Volvo řady 60 a 90 postavené na modulární platformě SPA, odfiltruje tyto částečky ze vzduchu v kabině. Díky filtru na bázi syntetických vláken a ionizátoru se do kabiny nedostane až 95 % částeček PM 2.5 ze vzduchu nasávaného zvenčí.

Tím dochází k optimalizaci kvality ovzduší uvnitř vozu a současně i k omezení nepříznivých účinků na lidské zdraví, které jsou důsledkem vdechování jemných částeček. Čistější vzduch v kabině mimoto přispívá ke zvýšení bezpečnosti jízdy, protože pokud řidič vdechuje zdravý čerstvý vzduch, dokáže se lépe soustředit na řízení.

Řidiči vozů Volvo, které jsou tímto systémem vybaveny, si mohou navíc prostřednictvím aplikace Volvo On Call pro chytré telefony (pokud je funkce na daném trhu dostupná) snadno naplánovat předběžné vyčištění vzduchu v kabině. Po dokončení procesu čištění aplikace informuje řidiče o aktuální hladině částeček PM 2.5 uvnitř kabiny.

„S pokročilým systémem čištění vzduchu získáte pocit klidu pramenící z jistoty, že je vzduch, který ve svém voze Volvo dýcháte, čistější a zdravější,“ uvedl Anders Löfvendahl, senior technický expert na kvalitu vzduchu v interiéru společnosti Volvo Cars. „Protože věříme, že je čistý vzduch velmi prospěšný nejen z hlediska zdraví, ale i z perspektivy bezpečnosti, budeme v tomto směru pokračovat v dalším vývoji.“

Kromě pokročilého systému čištění vzduchu pracuje automobilka Volvo Cars na vytvoření zdravého prostředí ve svých vozech také v dalších ohledech. Inženýři společnosti se dlouhodobě zaměřují na odstranění emisí z organických látek ve voze a na minimalizaci množství alergenních materiálů v interiéru.

Mimoto má společnost Volvo Cars velmi přísné požadavky na své dodavatele, protože chce prostřednictvím pečlivého výběru zdrojů minimalizovat emise a pachy uvolňující se ze součástek a materiálů použitých v kabině. Společnost dále úzce spolupracuje s různými univerzitami a institucemi na projektech zaměřujících se na využívání materiálů, přičemž současně vyvíjí a zavádí pro své interiéry stále přísnější standardy vztahující se k alergenním látkám.

Pro automobilku Volvo pracuje také speciální tým tzv. „čichačů“, jehož úkolem je hodnotit úroveň zápachu a testovat množství škodlivin uvolňujících se z jednotlivých dílů i z interiéru jako celku. Navzdory technologickému pokroku hraje tento tým při procesu eliminace zápachu nenahraditelnou roli, protože lidský nos je mnohem citlivějším indikátorem než jakékoli analytické zařízení.

Uvnitř nových vozů Volvo se vám bude lépe dýchat díky technologii zkvalitňování vzduchu
Uvnitř nových vozů Volvo se vám bude lépe dýchat díky technologii zkvalitňování vzduchu
Uvnitř nových vozů Volvo se vám bude lépe dýchat díky technologii zkvalitňování vzduchu
Uvnitř nových vozů Volvo se vám bude lépe dýchat díky technologii zkvalitňování vzduchu

SRBA SERVIS s.r.o. - Autorizovaný partner Volvo Car


Text který píšete je pro mne moc dlouhý, zkuste ho zkrátit