Opel demonstroval pokrok na cestě ke kooperativní automatizované jízdě

V testovacím centru automobilky Opel se uskutečnila finální prezentace ostře sledovaného německého výzkumného projektu Ko-HAF

Opel úspěšně demonstroval svůj postup na cestě k dopravě s menším množstvím dopravných nehod a k pohodlné jízdě, kdy si řidič může číst, psát nebo odpočívat namísto toho, aby musel neustále ovládat automobil. Opel se totiž už řadu let podílí na německém výzkumném projektu „Ko-HAF (Kooperatives hochautomatisiertes Fahren) kooperativní vysoce automatizované jízdy, který byl zahájen v červnu roku 2015. Na testovací dráze zkušebního centra automobilky Opel v německém Dudenhofenu dokládal prototyp Insignia během finální prezentace projektu Ko-HAF funkčnost systémů kooperativní vysoce automatizované jízdy.

opel automatizovana jizda

Vůz vybavený systémem pro kooperativní vysoce automatizovanou jízdu nemusí řidič stále kontrolovat – může se věnovat i jiným činnostem, ale na výzvu systému musí být schopen v předepsaném časovém intervalu převzít řízení vozu. Automobil proto musí být schopen „vidět“ daleko dopředu, což mu umožňuje celý komplex senzorů a čidel. Vozidla projektu Ko-HAF neustále posílají informace o aktuálních jízdních podmínkách (např. o dopravních zácpách, opravách daných úseků nebo nehodách na trase) centrálnímu zabezpečovacímu serveru. Takto sesbírané informace se rychle třídí a vyhodnocují, takže další vozidla v systému Ko-HAF získávají včas potřebná data pro automatizovanou jízdu. Jde o jakýsi “umělý horizont“, který dává ucelený obraz o dopravní situaci na trase vozu.  

Opel se v projektu Ko-HAF soustředil na zpracování a digitalizaci map a proces přechodu vozu z automatizované jízdy do režimu ovládání řidičem. Konstruktéři Opelu navrhli architekturu, rozhraní a protokoly zabezpečovacího serveru.

Další klíčovou úlohou byl vývoj autolokalizační metody pro Ko-HAF vozy. Konstruktéři automobilky Opel navrhli algoritmy pro vizuální mapování a lokalizaci, které jsou propojeny s informacemi z digitálních map na palubě vozu, se senzory pohybu a s družicovým navigačním systémem GNSS (Global Navigation Satellite System). Také tato metoda lokalizace se ověřovala na testovacím prototypu Opel Insignia ve zkušebním centru Opelu a na testovací trase programu Ko-HAF na dálnicích v okolí Frankfurtu nad Mohanem.

Další oblast výzkumu specialistů automobilky Opel byla zaměřena na činnost řidiče. Konstruktéři vyvinuli soustavu senzorů a řídicí software, které umožňují monitorovat a hodnotit činnost řidiče v čase, kdy vůz jede v automatickém režimu.

opel automatizovana jizda opel automatizovana jizda opel automatizovana jizda opel automatizovana jizda opel automatizovana jizda opel automatizovana jizda opel automatizovana jizda opel automatizovana jizda opel automatizovana jizda opel automatizovana jizda opel automatizovana jizda opel automatizovana jizda