Společnosti Volvo Cars a POC vyvinuly jako první na světě sérii nárazových testů pro testování cyklistických přileb při kolizi

3 čen 2019

Automobilka Volvo Cars, lídr na poli automobilové bezpečnosti, spojila v rámci nového průkopnického výzkumného projektu, jehož smyslem je zvýšit bezpečnost cyklistů na silnicích, své síly se značkou POC, jež je předním švédským výrobcem sportovní a bezpečnostní výstroje. Výsledkem by měla být celosvětově první série nárazových testů, jejichž cílem je prověřit účinnost bezpečnostních přileb při srážce s automobilem.

Volvo-Cars-and-POC

Zmíněné partnerství je jedním z posledních dokladů vedoucí pozice automobilky Volvo Cars v oblasti vývoje bezpečnostních produktů a také její snahy zlepšit bezpečnost na silnicích prostřednictvím spolupráce a sdílení znalostí.

Dopravní nehody, během nichž dochází ke střetu automobilu s cyklistou, často končí vážným zraněním nebo smrtí. Proto má společnost Volvo Cars jasnou strategii, jejímž cílem je kompletně předcházet tomuto typu dopravních nehod prostřednictvím technologií aktivní bezpečnosti. 

Systém detekce cyklistů s funkcí automatického brzdění plnou brzdnou silou prostřednictvím palubní kamery a radaru dokáže rozpoznat cyklisty, na které v případě bezprostředního rizika srážky řidiče upozorní, případně dá pokyn k zahájení automatického brzdění. Systém automatického nouzového brzdění plnou brzdnou silou i systém detekce chodců, jehož součástí je funkce rozpoznání cyklistů, představují technologie, které automobilka Volvo vyvinula právě v souladu se svou vizí bezpečnosti.

Výzkumný projekt Volvo–POC zahrnuje celou sérii speciálně navržených automobilových nárazových testů, které se odehrávají v centru automobilky Volvo Cars pro výzkum bezpečnostních technologií ve švédském Göteborgu coby součást širšího výzkumného projektu, jehož smyslem je porozumět mechanismům závažných a dlouhodobě léčených zranění cyklistů. 

V rámci testů jsou na hlavy figurín pro nárazové testy nasazeny přilby POC, načež jsou figuríny prostřednictvím speciálního testovacího zařízení vrženy různými způsoby do různých částí stojícího vozu Volvo při různých rychlostech a z různých úhlů. 

Volvo-Cars-and-POC

Testy vycházejí ze stávajících norem pro testování systémů pro ochranu hlavy chodců. To umožnilo společnostem Volvo Cars a POC vytvořit přímé srovnání situace, kdy je osoba chráněna helmou, se stavem, kdy tomu tak není. 

Současné postupy pro testování cyklistických přileb jsou velmi prosté, přičemž zahrnují například spuštění helmy z různé výšky na rovný nebo zkosený povrch, kdy neberou v úvahu vozidlo. Cílem projektu společností Volvo Cars a POC je znovu definovat a rozvinout způsob testování přileb. 

Zkušenosti získané v rámci uvedeného výzkumného projektu pomohou společnosti POC vyrábět bezpečnější cyklistické přilby, které při střetu cyklisty s automobilem nabídnou vyšší úroveň ochrany, zatímco automobilka Volvo využije výsledky testů ke svému dalšímu vývoji bezpečnostních technologií a opatření. 

„Tento projekt, na němž spolupracujeme se společností POC, představuje skvělý důkaz naší průkopnické role v oblasti bezpečnosti,“ uvedla Malin Ekholm, ředitelka bezpečnostního centra Volvo Cars, která zastává mezi inženýry švédské automobilky jednu z předních rolí. „Často se stává, že vyvineme novou testovací metodu zaměřenou na náročné dopravní scénáře. Nejde nám jen o to, aby naše vozidla splňovala zákonné požadavky a procházela testy. Snažíme se dalece překračovat požadavky stanovených limitů a dále zvyšovat bezpečnost na silnicích, k čemuž nám pomáhá využívání informací o reálných dopravních situacích.“ 

Se svými více než 60 mezinárodními oceněními za bezpečnost, inovace a design si společnost POC vybudovala pověst značky, která se nespokojuje s konvenčními znalostmi a zaměřuje se na nové výzkumy, vědecké projekty a inovace, které by vedly k novým způsobům, jak snižovat počet nebo dopad nehod při různých aktivitách. 

„Stejně jako je tomu u automobilky Volvo Cars, je i pro nás základem všeho bezpečnost, která směruje veškeré naše nápady a inovace, “ říká Oscar Huss, ředitel produktového vývoje ve společnosti POC. „Na základě úzké spolupráce s odborníky z fóra POC Lab usilujeme o hledání cest, na jejichž konci stojí představení nových nápadů, jak zvýšit bezpečnost. Ačkoli jsou certifikační standardy nezbytné, nikdy by neměly omezovat naši ochotu překračovat jejich parametry a hledat lepší a inovativnější způsoby, jak snížit následky různý typů nehod.“ 

V posledních letech se automobilka Volvo zaměřuje také na ochranu lidí nacházejících se vně jejích vozů. Například v roce 2010 uvedla společnost Volvo Cars na trh systém detekce chodců s funkcí automatického brzdění plnou brzdnou silou, kterou v roce 2013 následovala detekce cyklistů s funkcí automatického brzdění plnou brzdnou silou. Obě technologie jsou součástí paketu City Safety, kterým jsou standardně vybaveny všechny vozy Volvo, a významně přispívají ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Společnosti Volvo Cars a POC již dříve spolupracovaly v rámci pilotního projektu, jehož smyslem bylo propojit cyklistické přilby s palubním automobilovým systémem za účelem snížení počtu dopravních nehod.

Redakční poznámky:

Uvedený výzkumný projekt je součástí širšího programu, jehož smyslem je porozumět mechanismům závažných a dlouhodobě léčených zranění cyklistů a současně rozvíjet zásady pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V rámci širšího projektu vzájemně spolupracují automobilka Volvo Cars, společnost POC, Královský technologický institut KTH, MIPS a společnost Autoliv. Projekt je částečně financován švédskou vládní agenturou Vinnova. Výsledky výzkumného projektu budou veřejně k dispozici.

POC Lab je vědeckým fórem společnosti POC, které sdružuje odborníky z celé řady oborů včetně medicíny za účelem podpory a poradenství pro společnost POC, která tím pádem může vyvíjet co nejspolehlivější a nejvyspělejší ochranné pomůcky na trhu.

Volvo cars and Poc
Volvo cars and Poc
Volvo cars and Poc
Volvo cars and Poc
Volvo cars and Poc
Volvo cars and Poc
Volvo cars and Poc
Volvo cars and Poc
Volvo cars and Poc
Volvo cars and Poc

Text který píšete je pro mne moc dlouhý, zkuste ho zkrátit