Společnosti Volvo Cars a Geely mají v úmyslu sloučit svou výrobu spalovacích motorů

7 říj 2019

Společnosti Volvo Cars a Geely mají v úmyslu sloučit svou stávající výrobu spalovacích motorů do jednoho samostatného podniku, jehož smyslem by bylo založení nové globálně působící dodavatelské společnosti vyvíjející spalovací a hybridní pohonné agregáty příští generace.

Navrhované nové podnikání by mohlo automobilce Volvo Cars pomoci více se soustředit na vývoj její modelové řady čistě elektrických vozidel. Společnost Volvo Cars v rámci své ambice založit veškerý svůj provoz na udržitelném rozvoji v současné době pracuje na vytvoření kompletně elektrifikované produktové řady. Na základě svých plánů očekává, že budou v půlce příštího desetiletí tvořit polovinu jejího globálního prodeje plně elektrická vozidla. Druhou část doplní vozidla s hybridními agregáty, které bude dodávat právě nově vzniklá obchodní jednotka.

Pro společnost Geely znamená vznik nové obchodní entity to, že automobilky Geely Auto, Proton, Lotus, LEVC a Lynk & Co získají přístup k technologicky vyspělým a efektivním spalovacím motorům. Nová samostatná firma, kterou mají výše uvedené společnosti v plánu založit, bude současně sloužit jako dodavatel pro výrobce třetích stran, což přinese příležitosti k dalšímu růstu.

Nově plánový druh podnikání by mohl znamenat významnou průmyslovou spolupráci mezi společnostmi Volvo Cars a Geely, která by byla doprovázena důležitou provozní, průmyslovou a finanční synergií.

Nová společnost, jejíž založení je aktuálně navrhováno, by se mohla stát atraktivním zaměstnavatelem pro přibližně 3 000 zaměstnanců z automobilky Volvo Cars a zhruba 5 000 zaměstnanců zabývajících se ve společnosti Geely spalovacími motory, ať už jde o výzkum a vývoj, zásobování, výrobu, nebo IT a finanční záležitosti. Vzhledem k tomu se nepředpokládá žádná redukce pracovních míst.

Obě automobilky, Volvo Cars i Geely, se v současné době nacházejí v procesu proměny svého dosavadního provozu zaměřeného na spalovací motory (ICE) do nových jednotek v rámci svých organizací, což představuje první krok směrem ke sloučení do jednoho nového samostatného podniku.

Společnost Volvo Cars věří, že bude elektrifikace automobilového průmyslu pozvolným procesem. To v praxi znamená, že zde bude kromě plně elektrických vozidel stále poptávka po efektivních hybridních pohonných jednotkách.

„Vozidla s hybridním pohonem potřebují ty nejlepší spalovací motory. Nově vzniklá společnost bude mít k dispozici zdroje, provozní možnosti i odborné znalosti potřebné k finančně efektivnímu vývoji těchto agregátů,“ uvedl Håkan Samuelsson, prezident a generální ředitel společnosti Volvo Cars.

Podrobné plány na založení nové společnosti jsou v současné době ve fázi vývoje a vyjednávání, přičemž je bude nejprve nutné schválit správní radou a příslušnými úřady.

Volvo a Geely
Volvo a Geely
Volvo a Geely
Volvo a Geely

Text který píšete je pro mne moc dlouhý, zkuste ho zkrátit