Financování

Srba Servis nabízí následující možnosti financování:

Účelový úvěr na auto

Výhody účelového úvěru na auto pro firmy

  • u účelového úvěru jste vlastníkem vozu v okamžiku podepsání úvěrové smlouvy
  • možnost financování i v případě, kdy je předmět pořizován s podporou dotačních programů, které je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu
  • možnost předčasného splacení
  • nepodléhá DPH z finančních služeb
  • možnost financování až 100 % pořizovací ceny (dle bonity klienta)
  • příspěvkové a neziskové organizace mohou uplatnit splátky jako nákladovou položku
  • jednorázový odpočet DPH z kupní ceny na počátku splácení u vozidla

Finanční leasing na auto

Finanční leasing je určen fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám,jedná se o formu dlouhodobého pronájmu nových i ojetých vozidel. Předmět leasingu po ukončení leasingové smlouvy přechází do majetku nájemce za předem dohodnutou prodejní cenu, tzv. odkupní cenu.

Výhody finančního leasingu pro firmy

  • variabilní doba splácení – možnost rozložení leasingových splátek do delšího časového období až na 72 měsíců
  • pořízení vozidla bez okamžitého výdaje hotovosti, možnost nízké nebo nulové platby předem
  • výhodné akční leasingové nabídky spojené např. se slevou na vozidlo, nulové navýšení, zvýšená odkupní cena apod.

Operativní leasing:

Operativní leasing je učen pro fyzické i právnické osoby. Jen za zlomek pořizovací ceny můžete jezdit s novým vozidlem. Auto nekupujete, ale užíváte.Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení investice. Součástí pronájmu může být i doprovodný servis předmětu nájmu v dohodnutém rozsahu. Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu. Je obvykle kratší než doba životnosti a odepisování předmětu nájmu podle platných daňových předpisů. Po skončení doby splácení zůstává předmět nájmu v majetku leasingové společnosti (pokud nedojde k jiné dohodě). Operativní full service leasing firemního vozového parku je doplněn komplexním zajištěním všech služeb potřebných pro provoz vozidel.

Výhody operativního leasingu

Vy užíváte vůz a veškeré starosti o něj zůstanou na finacovateli: operativní leasing bez služeb vhodný zejména pro soukromé osoby, garantovanou výší zůstatkové hodnoty se sníží pravidelný měsíční výdaj za užívání předmětu, zároveň s koncem smluvního období se vrácením vozidla zbavujete starosti o použité vozidlo a otevírá se tak cesta k novému modelu. Operativní leasing se službami zahrnuje možnost volby různého rozsahu služeb (registrační náklady, silniční daň, poplatek za rádio, údržba a pravidelný servis, pojištění a další volitelné služby) v rámci programu full service leasingu.

Operativní leasing je vhodný především pro financování nových předmětů.

Optimální variantu financování vám na požádání zpracují prodejci při návštěvě našeho dealerství.

Váš tým Srba Servis