Partnerství Volvo Car Czech Republic s Nadačním fondem Neuron na podporu vědy

6 lis 2019

Již po léta je Volvo značkou, která je důležitou součástí světového automobilového průmyslu. Jeho zaměření na vývoj technologií, které nejen vylepší uživatelský komfort, ale jejichž přesah bude mít současně pozitivní vliv na naši planetu i obyčejnou lidskou morálku, jej předurčuje vyhledávat partnery se stejným vyznáním. Spojení jeho českého zastoupení s Nadačním fondem Neuron tak je zcela logické.

Smyslem existence Nadačního fondu Neuron je podporovat špičkové vědce, kteří mění budoucnost. Nadační fond, který se nechal inspirovat příkladem velkého mecenáše novodobé české vědy, stavitele Josefa Hlávky, prostřednictvím exkluzivní komunity moderních mecenášů pokračuje v jeho stopách: prestižními vědeckými Cenami Neuron oceňuje nejlepší české vědce, představuje veřejnosti jejich inspirativní příběhy, a snaží se tak probouzet její zájem o vědu.

„Věříme, že vědecké poznání je motorem každé úspěšné společnosti. Navazujeme na to nejlepší, co tato země dala sobě i světu – objevy špičkových vědců, jejich otevřenou mysl, touhu po bádání, ale také na schopnost tyto ctnosti oceňovat,“ říká předsedkyně správní rady a spoluzakladatelka NF Neuron Monika Vondráková. „Jsme hrdí na ty, kteří mají odvahu měnit budoucnost.“

Nadační fond propojuje excelentní české vědce s úspěšnými podnikateli, kteří prostřednictvím podpory vědy převzali svůj díl odpovědnosti za budoucí směřování naší země. Touto aktivitou, závislou výhradně na financování ze soukromých prostředků jednotlivých mecenášů, je NF Neuron unikátní nejen u nás, ale v celé Evropě.

Formy podpory českých vědeckých talentů spočívají v každoročním udělování prestižní Ceny Neuron excelentním vědcům a vědkyním, vysílání nadaných mozků do terénu na Expedice Neuron a podpoře popularizačních projektů. Výsledky výzkumů, nad nimiž Neuron přebral záštitu, pak představuje široké veřejnosti formou Neuron Stories.

Vznik zmíněného projektu Expedice Neuron inspiroval v roce 2015 Miroslav Zikmund. Jeho cílem je navázat na slavnou éru cestovatelské dvojice Zikmund–Hanzelka a podpořit české badatele v terénním výzkumu po celém světě. Jak vysvětluje NF Neuron: „Jsme totiž přesvědčeni o tom, že objevy čekají všude.“

Šanci na úspěch mají smělé projekty s jasným vědeckým cílem a přínosem, přičemž není žádné omezení na obor, kterého se expedice týká. Vybraná expedice je podpořena v plné výši, včetně její veřejné popularizace. Nadační fond takto financoval již osm úspěšných expedic do různých koutů naší planety, a to v celkové hodnotě 2,8 milionů korun. Projekty, které ve výběrovém řízení uspěly, mají společné nejen nadšení a atraktivitu cíle, ale především unikátnost výzkumu, který posouvá dál naše vědění o planetě, jejích obyvatelích, hrozbách i potřebách.

To je zásadní styčný bod, který přivedl ke spolupráci s touto nadací automobilovou značku Volvo. Její zájem o technologie, které pomáhají, se neomezuje pouze na vývoj ekologických pohonů a hledání nových, udržitelnějších způsobů mobility. Společenská odpovědnost plynoucí z postavení společnosti Volvo Cars v automobilovém světě ji nutí hledat i řešení problémů přesahujících jeho hranice.

Tak vznikl například program meteorologického a oceánografického výzkumu probíhajícího v rámci regaty Volvo Ocean Race nebo podpora projektu stavby tzv. živoucích mořských hrází (Living Seawalls), které svou imitací mangrovových porostů pomáhají k břehům Sydney navrátit organismy likvidující nečistoty a mikroplasty.

Oblast působení značky Volvo, ať už přímo, nebo prostřednictvím různých partnerství, nezahrnuje samozřejmě pouze ekologické aspekty, ale zasahuje široké pole včetně kultury, sportu, podpory nadějných start-upů, vývoje progresivních technologií pro oblast konektivity, bezpečnosti a řady dalších.

Začínající spolupráce Volvo Car Czech Republic s Nadačním fondem Neuron je tak dalším krokem v rámci společenské odpovědnosti švédské automobilky a potřeby spolupráce na smysluplných projektech ze všech možných oborů.

Letošní, již desáté slavnostní udílení prestižních Cen Neuron proběhne dnes, 6. října, v Historické budově Národního muzea v Praze. Osm špičkových českých vědců a vědkyň obdrží celkem 6 milionů Kč věnovaných mecenáši fondu. 7. listopadu se pak s jednotlivými laureáty bude moci veřejnost potkat od 17 hodina na veřejné debatě v pražském coworkingu Opero.

Partnerství Volvo Car Czech Republic s Nadačním fondem Neuron na podporu vědy

Text který píšete je pro mne moc dlouhý, zkuste ho zkrátit