Klimatický akční plán společnosti Volvo Cars byl schválen nezávislou organizací Science Based Targets Initiative

22 zář 2020

Automobilka Volvo Cars získala pro svůj klimatický akční plán, který představuje jeden z nejambicióznějších projektů v rámci automobilového průmyslu, cennou přízeň nezávislé třetí strany.

Klimatický plán, jenž má automobilce Volvo Cars pomoci v jejím úsilí stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností, byl vědecky prověřen nezávislou organizací Science Based Targets Initiative (SBTI), jejímž smyslem je podporovat různé společnosti při plnění cílů Pařížské dohody.

Podle iniciativy SBTI je klimatický plán Volvo Cars, který mimo jiné zahrnuje také krátkodobé ambice pro rok 2025, v souladu s požadovaným omezováním emisí uhlíku tak, aby došlo k udržení nárůstu průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí.

V rámci svého validačního procesu organizace SBTI specifikuje, v jakém množství a jak rychle musejí jednotlivé společnosti redukovat své emise skleníkových plynů, aby dokázaly splnit cíle stanovené Pařížskou dohodou.

„Jakožto poskytovatel produktů pro zajištění mobility představujeme součást problému klimatické změny. Přitom se však můžeme stát i součástí jeho řešení,“ uvedla Hanna Fager, ředitelka pro korporátní funkce ve společnosti Volvo Cars. „Máme zodpovědnost, a proto musíme jednat. Z toho důvodu je pro naši společnost nyní nejvyšší prioritou snížení emisí uhlíku. Schválení našich klimatických ambicí organizací SBTI nám dává cennou jistotu, že jsme vykročili správným směrem.“

Komplexní klimatický plán švédské automobilky, který byl představen v loňském roce, se v zájmu naplnění záměru stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností zaměřuje na emise uhlíku napříč všemi operacemi a produkty společnosti.

Plán se zdaleka nevztahuje jen na řešení emisí ve výfukových plynech prostřednictvím elektrifikace. Automobilka chce díky recyklaci a opětovnému využívání materiálů odstranit uhlíkové emise také ze své výrobní sítě, širších operací i dodavatelského řetězce.

Prvním krokem s hmatatelnými výsledky v souladu s vizí pro rok 2040 je cíl redukovat do roku 2025 uhlíkovou stopu vyprodukovanou v rámci životního cyklu každého z nových vozů Volvo o 40 %.

Zmíněný plán je tvořen následujícími dílčími cíli: snížení emisí ve výfukových plynech o 50 % na vůz, snížení provozních emisí uhlíku o 25 % na vůz (a to včetně výroby a logistiky) a snížení emisí uhlíku vyprodukovaných v rámci dodavatelského řetězce o 25 % na vůz.

Společnost Volvo Cars byla první renomovanou automobilkou, která se zavázala ke kompletní elektrifikaci celé své modelové řady, přičemž je zatím jedinou značkou, která nabízí plug-in hybridní variantu pro každý ze svých modelů. Mimoto má v plánu představit v následujících letech celou řadu plně elektrických modelů.

V první polovině roku 2020 dosáhl na území Evropy prodej plug-in hybridních vozů Volvo téměř čtvrtinového podílu z celkového prodeje vozů značky v tomto období. Podle výsledků průzkumu trhu vedeného agenturou IHS se automobilka Volvo Cars z hlediska prodeje plug-in hybridních vozů stala v daném období nejúspěšnější prémiovou značkou v Evropě. Ambicí společnosti Volvo Cars je dosáhnout do roku 2025 stavu, kdy budou 50 % jejího globálního prodeje tvořit plně elektrická vozidla, zatímco zbytek budou hybridy.

Redakční poznámky:

  • Iniciativa SBTI funguje na základě spolupráce mezi Projektem pro zveřejňování informací o uhlíku CDP (Carbon Disclosure Project), iniciativou Global Compact pracující pod záštitou OSN, organizací World Resources Institute (WRI) a Světovým fondem na ochranu přírody WWF (World Wide Fund for Nature).

SRBA SERVIS s.r.o. - Autorizovaný partner Volvo Car

Klimatický akční plán společnosti Volvo Cars byl schválen nezávislou organizací Science Based Targets Initiative
Klimatický akční plán společnosti Volvo Cars byl schválen nezávislou organizací Science Based Targets Initiative

Text který píšete je pro mne moc dlouhý, zkuste ho zkrátit