Automobily značky Volvo se budou napříč Evropou vzájemně upozorňovat na kluzký povrch nebo jiná nebezpečí

15 dub 2019

Společnost Volvo Cars v rámci svého dalšího kroku ke zvýšení dopravní bezpečnosti zavádí svou průkopnickou online bezpečnostní technologii, která je v tomto průmyslovém odvětví první svého druhu, napříč celou Evropou. 

Jedná se o technologii, která umožňuje vozům Volvo komunikovat prostřednictvím cloudové sítě s ostatními vozidly a upozornit jejich řidiče na to, že se blíží ke kluzkému úseku nebo k jinému nebezpečí. 

Systémy upozornění na výstražná světla a upozornění na kluzkou silnici byly poprvé představeny v roce 2016 pro modely řady 90 ve Švédsku a v Norsku. Příští týden budou dostupné pro další evropské řidiče vozů Volvo. Technologie bude standardní součástí nových vozů od modelového roku MY20, přičemž ji bude možné zpětně instalovat i do vybraných starších modelů*. 

„Sdílení informací o podmínkách na silnici v reálném čase může pomoci předcházet dopravním nehodám,“ uvedla Malin Ekholm, ředitelka centra bezpečnosti automobilky Volvo Cars. „Majitelé vozů Volvo prostřednictvím této technologie přímo přispívají k vytvoření bezpečnějšího prostředí pro ostatní řidiče, přičemž mohou sami těžit z výhod včasného upozornění na potenciálně nebezpečné podmínky na silnici před nimi.“ 

Z výzkumů bezpečnosti vyšlo jasně najevo, že přizpůsobení rychlosti aktuální dopravní situaci může radikálně snížit riziko dopravní nehody. Online bezpečnostní technologie mohou díky včasnému upozornění řidičů na nebezpečí podpořit lepší jízdní chování řidičů i bezpečnost na silnici, protože budou mít lidé dostatek času přizpůsobit jízdu dané situaci. 

Se zavedením výše zmíněných systémů napříč Evropou společnost Volvo Cars opakuje svou výzvu mířenou směrem k automobilovému průmyslu, jejímž požadavkem je sdílet anonymní data vztahující se k dopravní bezpečnosti mezi všemi automobilovými značkami. 

Sdílení těchto dat v reálném čase má silný potenciál zvýšit celkovou bezpečnost silničního prostředí, která poroste souběžně s počtem připojených vozidel. Od loňského roku společnosti Volvo Cars a Volvo Trucks začaly sdílet data upozorňující ostatní řidiče na blížící se nebezpečí na území Švédska a Norska. 

„Čím více vozidel bude v reálném čase sdílet bezpečnostní informace, tím vyšší bezpečnost bude na silnicích. Doufáme v navázání další spolupráce s partnery, kteří sdílejí náš závazek k bezpečnosti,“ řekla Malin Ekholm. 

V době svého uvedení byly online systémy společnosti Volvo Cars v rámci automobilového průmyslu první svého druhu. Princip upozornění na výstražná světla spočívá v tom, že jakmile jsou v některém z vozů Volvo vybaveném tímto systémem zapnuta výstražná světla, všechny ostatní vozy Volvo, které se pohybují v okolí daného místa, upozorní své řidiče na případné nebezpečí, jemuž se tak lze vyhnout. Uvedená funkce je obzvláště důležitá při zatáčení nebo odbočování či před přejetím vrcholu kopce, což jsou místa, kdy řidič nemá dostatečně dlouhý výhled na situaci před sebou. 

Upozornění na kluzkou silnici na základě dat anonymně shromážděných vozidly pohybujícími se vpředu na stejné silnici či trase s předstihem varuje řidiče před kluzkou vozovkou na aktuálním či blížícím se silničním úseku.

V minulém měsíci informovala automobilka Volvo Cars veřejnost o celé řadě opatření, jejichž smyslem je podpořit řidiče v bezpečnějším stylu řízení. Od roku 2020 bude maximální rychlost všech nových vozů Volvo omezena na 180 km/h. Krátce po roce 2020 se společnost chystá instalovat do svých vozů palubní kamery a senzory sledující řidiče, díky nimž získá vůz možnost zasáhnout v případě, že řidič, který je zjevně pod vlivem návykových látek nebo nepozorný, riskuje svým stylem řízení dopravní nehodu s možným následkem vážného nebo smrtelného zranění. 

A nakonec společnost oznámila, že vůbec poprvé zpřístupní své dosavadní znalosti na poli bezpečnosti veřejnosti prostřednictvím centrální digitální knihovny, přičemž vyzvala ostatní automobilky, aby zveřejněné informace v zájmu dosažení větší bezpečnosti na silnicích využívaly. 

Redakční poznámka:

*Systémy upozornění na výstražná světla a upozornění na kluzkou silnici jsou k dispozici pro všechny vozy Volvo postavené na modulární platformě SPA nebo na kompaktní modulární platformě CMA švédské automobilky, a to od modelového roku MY16.

Volvo alert demonstration Volvo alert demonstration Volvo alert demonstration Volvo alert demonstration


Text kter pete je pro mne moc dlouh, zkuste ho zkrtit