Automobilka Volvo Cars se chystá zavést palubní kamery a intervenční systém eliminující řízení pod vlivem omamných látek a jinak nesoustředěné řízení

21 bře 2019

Společnost Volvo Cars dnes představuje další krok směrem k naplnění svých ambicí skoncovat se smrtelnými zraněními ve svých vozech tím, že se zaměřuje na řízení pod vlivem omamných látek a na nesoustředěnost řidičů.

Vedle jízdy vysokou rychlostí, s níž se automobilka snaží bojovat omezením maximální rychlosti u svých vozů, jsou dalšími dvěma hlavními důvody přispívajícími k nižší bezpečnosti na silnicích řízení pod vlivem omamných látek a nesoustředěnost řidiče. Tyto tři oblasti vytvářejí hlavní mezery ve snaze společnosti Volvo Cars naplnit její vizi bezpečnosti s nulovým počtem fatálních zranění v důsledku dopravních nehod. Všechny tři problémy mají zároveň společného jmenovatele – lidské chování, na které je třeba se při práci na zajištění bezpečnosti zaměřit. 

Například čísla asociace NHTSA ukazují, že na téměř 30 % všech dopravních nehod, které v USA vedly k smrtelným zraněním, měli svůj podíl řidiči pod vlivem omamných látek.

Společnost Volvo Cars věří, že lze intoxikaci a nesoustředěnost řešit instalací palubních kamer a dalších senzorů, které budou řidiče monitorovat a umožní vozidlu adekvátně zasáhnout v případě jasných známek řízení pod vlivem alkoholu nebo nesoustředěnosti, kdy řidič nereaguje na varovné signály a riskuje dopravní nehodu, v níž by mohlo dojít k vážnému či smrtelnému zranění osob.

Uvedená intervence by mohla zahrnovat omezení rychlosti vozu, upozornění asistenční služby Volvo On Call a ve finále také aktivní zpomalení a bezpečné zaparkování vozu.

„Pokud jde o bezpečnost, naším cílem je dopravním nehodám spíše předcházet než jen snižovat jejich dopad v případě, že jim nelze zabránit,“ uvádí Henrik Green, senior viceprezident pro výzkum a vývoj ve společnosti Volvo Cars. „V tomto případě budou kamery monitorovat chování, které by mohlo vést k vážnému nebo smrtelnému zranění.“

Projevy takového chování zahrnují delší dobu, kdy řidič nevykazuje dostatečně aktivní řízení, zjištění, že má řidič zavřené oči, a dlouhodobější tendenci vozu sjet ze silnice, stejně jako extrémně klikatou dráhu v rámci jízdních pruhů nebo příliš dlouhé reakční časy řidiče. 

Výše popsaný systém na monitorování řidiče představuje důležitý prvek umožňující vozu aktivně se rozhodovat za účelem předcházení dopravním nehodám s potenciálním následkem vážného nebo smrtelného zranění.

„Ke spoustě dopravních nehod dochází v důsledku řízení pod vlivem omamných látek,“ upozorňuje Trent Victor, profesor zaměřující se na chování řidičů ve společnosti Volvo Cars. „Někteří lidé stále věří, že si mohou dát drink a pak usednout za volant, aniž by to mělo vliv na jejich řidičské schopnosti. Proto chceme zajistit, aby se lidé v důsledku intoxikace nedostávali do nebezpečných situací.“

Představení palubních kamer pro modely Volvo odstartuje s příští generací vozů Volvo postavených na modulární platformě SPA2 začátkem dvacátých let tohoto století. Podrobné informace o přesném počtu kamer a jejich rozmístění budou zveřejněny později. 

Dnešní oznámení by mělo být bráno v potaz společně s rozhodnutím automobilky omezit od modelového roku 2021 maximální rychlost u svých vozů na 180 km/h, čímž chce společnost vyslat silný signál upozorňující na nebezpečí spojená s rychlou jízdou.

Společnost chce zahájit diskuzi na téma, zda mají výrobci automobilů právo, nebo možná dokonce povinnost instalovat do svých vozů technologie, které by měnily chování řidičů. Jak omezení maximální rychlosti, tak instalace kamer monitorujících řidiče názorně ukazují, jak mohou automobilky aktivně převzít odpovědnost za dosažení stavu, kdy na silnicích nebude docházet k dopravním nehodám s fatálními následky, podpořením lepšího chování řidičů. 

Společnost Volvo Cars dnes také představila svou funkci Care Key, která umožní řidičům vozů Volvo od modelového roku 2021 před zapůjčením vozu někomu jinému omezit jeho maximální rychlost.  

Funkce Care Key, kamery monitorující řidiče, omezení maximální rychlosti a stávající asistenční systémy řidiče, to vše má jeden společný cíl: přispět k větší bezpečnosti na silnicích.

========================================================================================================================================================

Nezapomeňte! Skladové vozy Volvo vždy najdete na odkazu https://auto.srba.cz/VOLVO/

Testovací jízdu s vozy Volvo si můžete objednat na odkazu https://auto.srba.cz/demo/VOLVO/


Volvo palubní kamery 
Volvo palubní kamery


Text kter pete je pro mne moc dlouh, zkuste ho zkrtit